Zámek Janovice

Původní pozdně gotickou tvrz postavil v letech 1520 až 1530 zástavní pán Petr ze Žerotína. Do dědičného držení Královské panství zakoupil roku 1583 vzdělaný štýrský šlechtic Ferdinand Hoffmann z Grünbüchlu, president dvorské komory, dvořan, osobní přítel Rudolfa II. a bratranec posledních Rožmberků Viléma a Petra Voka.

Počínaje rokem 1586 začaly stavební práce a tvrz se změnila na příjemný renesanční zámek. Když Ferdinand opustil pražský císařský dvůr pro luteránskou víru, staly se mu Janovice azylem.

Vynikající finančník a znalec dolování vybudoval na panství hutě podle štýrské předlohy, a dal tak impulz k modernizaci celého železářství v našich zemích. Mezi lety 1656 a 1658 přibyla k zámku kaple v podobě rondelu a roku 1663, krátce před smrtí Volfganga Bedřicha, přestavěl zámek stavitel Alessandro Cannevalo v raně barokním duchu. Po období dietrichštejském přešlo panství roku 1721 sňatkem ovdovělé Marie Arnoštky z Gallasu do vlastnictví jilemnických hrabat Harrachů a zámek se stal vedlejším sídlem českého rodu. Ferdinand Bonaventura provedl ve 40. letech 18. století zásadní přestavbu zámku s pomocí významného stavitele Gottfrieda Weissera v pozdně barokním slohu. Jeho dílem je celé západní a část severního křídla, kterými dotvořil zámek do dnešního tvaru rozevřeného písmene L. Vznikla tak hodnotná, výstavná a nesmírně prostorná stavba. Již v 60. letech je ale zámek opět přestavován, tentokrát v klasicistním stylu, Isidorem Gannevalem. Roku 1764 začaly bít zámecké hodiny a 1766 se skončila přístavba pivovaru.

Zámek patří od roku 2019 pod správu Národního památkového ústavu a je přístupný v době od května od října.

https://www.zamek-janoviceurymarova.cz/cs

 

Napsat komentář